Word lid Bestel gratis

Voorlichting geven en het publiek informeren over longziekten?

Aan publieksgroepen uitleggen wat longziekten zijn en begrip vragen voor de situatie van chronisch longzieke mensen, dat beschouwen wij als een kernactiviteit. Kunt u zelf  voorlichtingsbijeenkomsten en/of gastlessen verzorgen of wilt u dat graag leren? Wij zoeken belangstellenden die gehoor kunnen geven aan  voorlichtingsverzoeken van EHBO verenigingen, Rode Kruis, Ouderenbonden, Zonnebloem, MBO-scholen, basisscholen, apotheken, bedrijfshulpverleners e.d.

Wij verzorgen op verzoek ook gastlessen aan anderstaligen, bijv.  groepen van allochtone afkomst zoals Turkse mannen, Marokkaanse vrouwen e.d. Dat doen we vaak in moskeeën en buurthuizen en samen met migranten organisaties. Bij deze activiteiten is soms ook een tolk betrokken.

Klik hier voor een artikel over publieksvoorlichting.

Klik hier voor de vacature publieksvoorlichter.

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het regiopunt via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.