Word lid Bestel gratis

Longpunt 4-1-2017

Het eerste Longpunt van 2017 in Amersfoort en meteen een groot succes.

Het thema Palliatieve Zorg en het Nut van Wilsverklaringen bracht zo’n 30 mensen naar de Brugkerk op 4 januari 2017.
Dokter Koch, voorheen huisarts en medisch ethicus, heeft veel ervaring opgedaan met de zorg voor mensen die in de palliatieve fase zijn. Dat wil zeggen dat medische behandeling geen of weinig zin meer heeft, maar dat mensen natuurlijk wel medische ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld om pijn en angst zoveel mogelijk weg te nemen. De Richtlijnen Palliatieve Zorg (een informatiemap voor patiënten door het Longfonds gemaakt), vormde de leidraad van zijn betoog. De deelnemers aan de bijeenkomst deelden ervaringen over het onderwerp en er was een levendiger discussie.

Dokter Koch legde uit wat een wilsverklaring is. In een wilsverklaring staat wat je wel of niet wilt bijvoorbeeld qua medisch handelen. Zo kan je beschrijven dat je niet gereanimeerd wilt worden, je geen levensverlengende handelingen (meer) wilt ondergaan. Ook kan opgenomen worden wat de wensen zijn van het levenseinde, bijvoorbeeld zo lang mogelijk leven, maar geen pijn wilt lijden. Er kan ook gekozen worden voor palliatieve sedatie (je wordt in slaap gebracht en overlijdt binnen een of twee weken). Ook de keuze voor euthanasie, wanneer je in een bepaalde medische of geestelijke situatie terecht komt, staat in een wilsverklaring.

Het is belangrijk dat dit met de behandelend (huis)arts besproken wordt en dit gesprek herhaald wordt als de tijd vordert en/of je wensen veranderen, en natuurlijk ook met je naasten, je partner, je (klein)kinderen, je vrienden. Het is goed als zij ook op de hoogte zijn van je wensen.

Een wilsverklaring kan heel uitgebreid zijn, maar ook heel kort, in enkele zinnetjes. Een datum en handtekening hoort daar natuurlijk wel onder.

Eén deelnemer had al veel, zo niet alles geregeld, via een organisatie in Amersfoort.
Op www.zorgverklaring.nl staat meer informatie hierover.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het regiopunt via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.