Word lid Bestel gratis

Longpunt Hilversum - Feiten en Fabels -

| Huizen | Longpunt

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Thema:  Feiten en fabels over Astma, COPD en het Longfonds
Medewerking door een voorlichter van het Longfonds

Datum:  16 december 2015

Tijdstip: 14.00 - 16.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur

Locatie Huizen: Revalidatiecentrum De Trappenberg, Crailoseweg 116,
vergaderruimte PMD-1 in het Paramedisch Centrum.
Gratis parkeren: volg de borden “ Paramedisch Centrum ”.

Deelname is gratis!
Aanmelden niet noodzakelijk, wel fijn via longpunthilversum@longfonds.nl of 033 - 43 41 295 (Servicelijn)

Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken.